jongeren (16 tot 25 jaar)

Opleiding Regie

Je bruist van ideeën om zelf een theatervoorstelling te maken en je voelt de kriebels om een groep spelers te coachen?

Je hebt de basiscompetenties van de derde graad Woordkunst-Drama?

In de opleiding regie leer je concrete vaardigheden en inzichten om als regisseur aan de slag te gaan.
De opleiding bestaat uit 2 lesuren per week gedurende 3 jaar.

In het eerste jaar werken we binnen de veilige muren van de eigen groep. Via actieve oefeningen krijg je zicht op de verschillende aspecten van regie.

Tekstanalyse, speelstijlen, theatergeschiedenis, spelbegeleiding en enscenering worden niet alleen theoretisch bekeken maar steeds gelinkt aan de praktijk.
De theorie van het vak dramaturgie zetten we om in praktijk met elkaar als speler in het vak spelcoaching.

In het tweede jaar gaan we aan de slag bij en met de andere theatergroepen binnen de academie.

In het derde jaar werk je uiteindelijk naar een creatie en opvoering van een eigen regieproject buiten de school.

Een vast onderdeel gedurende de drie jaar is ook het in groep bezoeken en bespreken van theatervoorstellingen.

Planning 1ste jaar regieopleiding:
elke woensdag van 20u tot 22u (1u dramaturgie en 1u spelcoaching)

Inhoudelijk:
Het eerste jaar wordt er gewerkt vanuit theaterpedagogen en speelstijlen. Elk onderwerp krijgt als basis één blok van 2 weken toegewezen.
De eerste week van het blok wordt theoretisch ingevuld met 2u dramaturgie.
- Bekijken van een filmfragment
- Tekstanalyse
- Plaats in de theatergeschiedenis
- Invloed en impact op het hedendaags theater
- Mogelijkheden als inspiratiebron voor speloefeningen?
- Mogelijkheden als inspiratiebron voor enscenering?

De tweede week wordt deze theorie in praktijk gezet in 2u spelcoaching.

- Oefeningen kiezen en opbouwen
- Fragmenten spelen
- Je medespeler begeleiden in een spelproces (bv. groter-kleiner maken/emotioneel spel/beweging inbrengen/ruimtegebruik/gebruik van attributen/ …)

Zo leer je technieken die:
- een acteur vertrouwen kunnen geven
- hun capaciteiten als speler in de verf zetten
- samenspel bevorderen
- inzicht geven in tekst en spel

Waar mogelijk wordt er (terug)gekoppeld naar een voorstelling die op dat moment in Vlaanderen of Nederland speelt.

 

Ga 1 pagina terug