jongeren (16 tot 25 jaar)

Kinderen 6 en 7 jaar - eerste en tweede leerjaar basisonderwijs

EERSTE GRAAD

Dit is de prille start van een opleiding bij Muzarto. In deze 2 jaar ontdekken kinderen van 6 en 7 jaar elk domein van podiumkunsten (muziek, woordkunst-drama en dans) en beeldende kunsten. De nadruk ligt op muziek en woord, maar er worden telkens linken getrokken met beeld en beweging.

Graad / leerjaar

1 uur / week

1.1

Domeinoverschrijdende initiatie

2.2

Domeinoverschrijdende initiatieVakinhoud

Domeinoverschrijdende initiatie
inhoud wordt later bekendgemaakt 

Ga 1 pagina terug