jongeren (16 tot 25 jaar)

Kinderen vanaf 8 jaar

TWEEDE GRAAD

Dit is de start van de woordopleiding. In deze 4 jaar staat het plezier en de uitdaging om met taal en beweging bezig te zijn centraal.

Graad / leerjaar

1 uur / week

2.1

Woordatelier

2.2

Woordatelier

2.3

Woordatelier

2.4

WoordatelierVakinhoud

Woordatelier
Spelenderwijs leer je de expressieve mogelijkheden van je lichaam kennen. Met teksten, gedichten en toneeltjes worden vaardigheden zoals samenspel, uitspraak en articulatie, fantasie, luisteren, dramatiseren, lichaamsbewustzijn enz. ingeoefend. 

Ga 1 pagina terug