jongeren (16 tot 25 jaar)

Nieuws

Petitie voor een leefbaar nieuw decreet

Eind februari wordt aan het Vlaams Parlement een nieuw decreet voor het Deeltijds Kunstonderwijs voorgelegd. Op zich een goede zaak, al worden de academies wel 'gepakt' op tijd en middelen. Er wordt in de pers heel veel beloofd dat met de inperking van de financiele middelen onmogelijk zal zijn om aan te bieden. Behoren bijvoorbeeld tot de mogelijkheden: instrumentles voor 6- en 7-jarigen met 15 leerlingen per uur, wachtlijsten, verre verplaatsingen, enz.

LeVeDKO (de lerarenvereniging van het Deeltijds Kunstonderwijs) heeft een petitie opgemaakt om de startdatum van het nieuwe decreet 1 september 2018 uit te stellen. Zo kan elke school zich op een ordentelijke manier voorbereiden op de broodnodige hervormingen. Er zijn immers nog geen leerplankaders, geen evaluatieprocedures, geen didactische werkvormen of pedagogische methoden om de nieuwe plannen uit te voeren. 

Leest u daarom de tekst in deze link even na en teken de petitie voor een leefbaar DKO: https://www.petities24.com/voor_een_leefbaar_nieuw_decreet_in_het_deeltijds_kunstonderwijs_dko

Alvast bedankt. 
ga terug Datum van het bericht: 24-01-2018
Ga 1 pagina terug