jongeren (16 tot 25 jaar)

Muziek Mozaïek

Het project Mozaïek, is bedoeld voor kinderen van acht tot twaalf jaar, met ernstige leerproblemen of een licht mentale handicap.

De leerlingen beschikken over een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs (type basisaanbod).

De inhoud van de lessen

De leerlingen volgen het vak AMV, wat betekent dat er muzische vorming zal gegeven worden. Het hoofdaccent komt te liggen op muziek, met af en toe een link naar woord en beweging. De 3 grote onderdelen die aan bod komen zijn zang, gehoor en theorie. Binnen deze onderdelen zijn het de pijlers ritme, melodie en dynamiek die behandeld worden.
Dit alles zal gebeuren vanuit de leerling zelf: veel doen, ervaren, creativiteit en improvisatie. De taak van de leerkracht is hierbij vooral stuwend en sturend met als streefdoel de leerlingen telkens naar een volgend niveau te brengen. Hoe ver we hierin kunnen gaan zal van de groep zelf afhangen.

Voor zij die willen kan er dan in het tweede jaar een instrument gevolgd worden.
De leerlingen worden tijdens de lessen opgevolgd en geëvalueerd. Zij krijgen 2 keer per jaar een evaluatie mee. Hierin wordt vermeld waar ze mee bezig zijn, wat al goed lukt, en wat in ontwikkeling is.  


    Ga 1 pagina terug