jongeren (16 tot 25 jaar)

Gemeentebestuur Essen

Hoewel Muzarto zowel in Essen als in Kalmthout cursussen aanbiedt, is het gemeentebestuur van Essen de inrichtende macht.

Het is de gemeenteraad die alles regelt wat van gemeentelijk belang is. Zij beraadslaagt over reglementen, het lestijdenpakket, vacante uren, nascholingsplan, …

Om dossiers toe te lichten aan de gemeenteraadsleden, kan een gemeenteraadscommissie onderwijs bijeen geroepen worden. Deze commissie bestaat uit een afvaardiging van de verschillende politieke partijen, welke bijkomende informatie op kan vragen en debatteert over de voorliggende dossiers.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Binnen dit schepencollege is mevrouw Jokke Hennekam aangesteld als schepen van deeltijds kunstonderwijs.

De gemeentesecretaris is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer en de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten. In Essen is de gemeentesecretaris de heer Ivan Kockx.

Onder leiding van de gemeentesecretaris is een managementteam actief welke de dienstverlening van het gemeentebestuur coördineert, leidt en stuurt. Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris, de financieel beheerder en de afdelingshoofden administratieve zaken, cultuur en vrije tijd en grondgebiedzaken. Onderwijs valt onder de administratieve zaken.

Coördinaten schepen van deeltijds kunstonderwijs:
Jokke Hennekam, Heuvelplein 23 – 2910 Essen
jokke.hennekam@essen.be

Coördinaten gemeentesecretaris:
Ivan Kockx, Heuvelplein 23 – 2910 Essen – 03 670 01 30
ivan.kockx@essen.be

Coördinaten afdelingshoofd vrije tijd en leven:
Lieven Deckers, Heuvelplein 23 – 2910 Essen – 03 670 01 30
lieven.deckers@essen.be

Dienst onderwijs:
Binnen het gemeentebestuur is mevrouw Ann Francken actief als onderwijsverantwoordelijke. Zij vormt de link tussen het gemeentebestuur en de gemeentelijke scholen en staat in voor de administratieve, logistieke en materiële ondersteuning van de gemeentelijke onderwijsinstellingen.

Coördinaten onderwijsverantwoordelijke:
Heuvelplein 23 – 2910 Essen – 03 670 01 30
ann.francken@essen.be

Openingsuren :
Ma : 09.00u – 12.00u en 14.00u – 16.00u
Di: 09.00u – 12.00u en 14.00u – 16.00u
Woe: gesloten
Do: 09.00u – 12.00u en 14.00u – 16.00u
Vr: 09.00u – 12.00u en 14.00u – 16.00u

Wil je meer weten over Essen als gemeente, surf dan eens naar www.essen.be  

Ga 1 pagina terug