jongeren (16 tot 25 jaar)

Examenrooster

Examenrooster 2018

Tussentijdse examens AMV:

22 januari tot en met 3 februari: tussentijdse proeven AMV (zang, theorie en dictee).

Openbare examens:

Overeenkomstig de geldende reglementering organiseert Muzarto openbare examens tussen 15 mei en 20 juni. Deze examens worden georganiseerd in aanwezigheid van een externe jury.

Enkel met een gewettigde afwezigheid (doktersbriefje of attest van de school) kan je het examen verplaatsen. Dat verplaatsen houdt in dat de leerling in dezelfde week (!) het examen aflegt in een andere klas. Ingeval van ziekte kan het examen naar een latere datum worden verzet.

Iedereen is van harte welkom om één of meerdere van deze examens bij te wonen. Je kan de examens ook gedeeltelijk bijwonen; je kan de zaal verlaten tussen twee leerlingen, niet tussen de verschillende stukken van een leerling. De toegang is gratis.  

Ga 1 pagina terug